വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ബൈബിൾ ജീ​വി​ത​ത്തി​നു മാറ്റം​വ​രു​ത്തു​ന്നു

യഹോ​വ​യെ സേവി​ക്കു​ന്ന​തു ശക്തി പകരുന്നു

യഹോ​വ​യെ സേവി​ക്കു​ന്ന​തു ശക്തി പകരുന്നു

തന്റെ കോപ​പ്ര​കൃ​തം ഉപേക്ഷി​ക്കാ​നും പുതിയ വ്യക്തി​ത്വം ധരിക്കാ​നും സാധി​ക്കു​മെന്ന്‌ ബൈബി​ളി​ലെ ഒരു വാക്യം ഹെർക്കുലീസിന്‌ ഉറപ്പേകി.