വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ആൽബെർട്ട​യിൽ വെള്ള​പ്പൊ​ക്കം

ആൽബെർട്ട​യിൽ വെള്ള​പ്പൊ​ക്കം

2013 ജൂണിൽ കാനഡ​യിൽ ഒരു വെള്ള​പ്പൊ​ക്കം ഉണ്ടായ​പ്പോൾ യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ എന്തെല്ലാം ദുരി​താ​ശ്വാ​സ​പ്ര​വർത്ത​നങ്ങൾ നടത്തി​യെ​ന്നു കാണുക.

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

സമൂഹനന്മയ്‌ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു

ദുരിബാധിതർക്ക് സ്‌നേത്തിന്‍റെ സാന്ത്വസ്‌പർശം

പല രാജ്യങ്ങളിലും യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ അവശ്യട്ടങ്ങളിൽ സഹായവുമായി ഓടിയെത്തി.