വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

മക്കളെ സംരക്ഷി​ക്കു​ക

മക്കളെ സംരക്ഷി​ക്കു​ക

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ 2002-ൽ ഇംഗ്ലീഷ്‌, സ്‌പാ​നിഷ്‌ ഭാഷക​ളി​ലാ​യി പുറത്തി​റ​ക്കി​യ​താണ്‌ ഈ വീഡി​യോ. ലൈം​ഗി​ക ചൂഷക​രിൽനി​ന്നും കുട്ടി​ക​ളെ സംരക്ഷി​ക്കാൻ മാതാ​പി​താ​ക്കൾക്കാ​യി ചെയ്‌തി​രി​ക്കു​ന്ന വ്യത്യ​സ്‌ത​സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളിൽ ഒന്നു മാത്ര​മാണ്‌ ഇത്‌.