വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

വാൾക്കി​ലിൽ അരനൂ​റ്റാണ്ട്

വാൾക്കി​ലിൽ അരനൂ​റ്റാണ്ട്

പതിറ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി വ്യത്യ​സ്‌ത​മാ​യ ‘വിളവ്‌’ ഉത്‌പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒരു ഫാമിന്‍റെ ചരിത്രം കാണാം.