വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

2014-ലെ വാർഷി​ക​യോ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ വിശേ​ഷ​ങ്ങൾ

2014-ലെ വാർഷി​ക​യോ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ വിശേ​ഷ​ങ്ങൾ

വാച്ച്ട​വർ ബൈബിൾ ആൻഡ്‌ ട്രാക്‌റ്റ്‌ സൊ​സൈ​റ്റി ഓഫ്‌ പെൻസിൽവേ​നി​യ​യു​ടെ 130-‍ാ‍ം വാർഷി​ക​യോ​ഗ​ത്തിന്‌ അനേക രാജ്യ​ങ്ങ​ളിൽനിന്ന് ആളുകൾ കൂടി​വ​ന്നു. സുപ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ഈ യോഗ​ത്തി​ന്‍റെ ചില വിശേ​ഷ​ങ്ങൾ കണ്ട് ആസ്വദി​ക്കാം.