വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

2014-ലെ അന്താരാഷ്‌ട്ര കൺ​വെൻ​ഷ​നു​കൾ-യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ ഒന്നാമത്‌ ദൈവ​രാ​ജ്യം അന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്നു

2014-ലെ അന്താരാഷ്‌ട്ര കൺ​വെൻ​ഷ​നു​കൾ-യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ ഒന്നാമത്‌ ദൈവ​രാ​ജ്യം അന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്നു

ബൈബി​ളിൽ പറഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന ദൈവ​രാ​ജ്യ​ത്തിന്‌ ഇന്ന് പ്രസക്തി​യു​ണ്ടോ? ലോക​ത്തി​ന്‍റെ പല ഭാഗങ്ങ​ളിൽനി​ന്നു​ള്ള യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ ഒരുമി​ച്ചു​കൂ​ടി ഒരു സഹോ​ദ​ര​കു​ടും​ബ​മാ​യി ദൈവ​രാ​ജ്യ​ത്തെ​ക്കു​റിച്ച് പഠിക്കു​ക​യും അതിന്‍റെ ശക്തി തെളി​യി​ക്കു​ക​യും ചെയ്യു​ന്നത്‌ കാണുക.

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

ഇന്ന് യഹോവയുടെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നത്‌ ആരാണ്‌?

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ ഏതുതരം ആളുകളാണ്‌?

യഹോയുടെ സാക്ഷിളിൽ എത്രപേരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം? വാസ്‌തത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ആരാണ്‌?

ഇന്ന് യഹോവയുടെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നത്‌ ആരാണ്‌?

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ സമ്മേളനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

ഓരോ വർഷവും മൂന്നു പ്രത്യേക അവസരങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ കൂടിരുന്നു. ഈ കൂടിവുളിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനം നേടാം?

ബൈബിൾചോ​ദ്യ​ങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ

എന്താണ്‌ ദൈവരാജ്യം?

ദൈവരാജ്യം മറ്റു ഗവൺമെന്‍റുളെക്കാൾ ഉന്നതമായിരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?