വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

വാർവിക്ക് ഇതുവരെ #2

വാർവിക്ക് ഇതുവരെ #2

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ ന്യൂ​യോർക്കി​ലെ വാർവി​ക്കിൽ പുതിയ ലോകാ​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ നിർമാ​ണം ദ്രുത​ഗ​തി​യിൽ പൂർത്തി​യാ​ക്കു​ന്നത്‌ കാണുക.