വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഉൾപ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളിൽ രാജ്യ​ഹാൾ നിർമി​ക്കു​ന്നു

ഉൾപ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളിൽ രാജ്യ​ഹാൾ നിർമി​ക്കു​ന്നു

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളു​ടെ രണ്ടു രാജ്യ​ഹാൾ പണിയാൻ സന്നദ്ധ​പ്ര​വർത്ത​ക​രു​ടെ സംഘങ്ങൾ ഒത്തു​ചേർന്നു: ഒരെണ്ണം ലാബ്ര​ഡോ​റി​ലെ ഹാപ്പി വാലി-ഗൂസ്‌ ബേ എന്ന പട്ടണത്തി​ലും മറ്റൊന്ന് കനഡയി​ലെ ന്യൂഫൗണ്ട് ലാൻഡി​ന്‍റെ തീരത്തു​നിന്ന് 25 കിലോ​മീ​റ്റർ (15 മൈൽ) മാറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ഫ്രഞ്ച് അധീന​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തും.