വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നിർമാണപദ്ധതികൾ

നിർമാണപദ്ധതികൾ

വാർവിക്ക് ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി 7 (2016 സെപ്‌റ്റംബർ മുതൽ 2017 ഫെബ്രുവരി വരെ)

വാർവിക്കിലുള്ള മൂന്നു മ്യൂസിയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കെട്ടിടസമുച്ചയങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗത്തിലാണ്‌. ഓഫീസ്‌/സേവനവിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിലെ മൂന്നു മ്യൂസിയങ്ങളുടെ പണിക്കായി 250-ലധികം പേർ തുടക്കംമുതൽ അവസാനംവരെ സഹായിച്ചു.

നിർമാണപദ്ധതികൾ

വാർവിക്ക് ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി 7 (2016 സെപ്‌റ്റംബർ മുതൽ 2017 ഫെബ്രുവരി വരെ)

വാർവിക്കിലുള്ള മൂന്നു മ്യൂസിയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കെട്ടിടസമുച്ചയങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗത്തിലാണ്‌. ഓഫീസ്‌/സേവനവിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിലെ മൂന്നു മ്യൂസിയങ്ങളുടെ പണിക്കായി 250-ലധികം പേർ തുടക്കംമുതൽ അവസാനംവരെ സഹായിച്ചു.

ബ്രിട്ടൻ ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി 3 (2016 സെപ്‌റ്റംബർ–2017 ഫെബ്രു​വ​രി)

ബ്രിട്ടൻ ബ്രാഞ്ചി​ന്‍റെ സൈറ്റിൽ പണി നന്നായി പുരോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു.

ബ്രിട്ടൻ ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി 2 (2015 സെപ്‌റ്റംബർ–2016 ആഗസ്റ്റ്)

ഭീമമായ ഈ നിർമാ​ണ​പ​ദ്ധ​തിക്ക് യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളു​ടെ സന്നദ്ധ​പ്ര​വർത്ത​ക​രും കോൺട്രാ​ക്‌റ്റർമാ​രും ചേർന്ന് ബ്രാഞ്ച് സൈറ്റും പണിക്കാർക്കു​ള്ള സൗകര്യ​ങ്ങ​ളും ഒരുക്കുന്നു.

ചെംസ്‌ഫോർഡി​ലെ ജീവജാ​ല​ങ്ങ​ളെ സംരക്ഷി​ക്കു​ന്നു

ബ്രിട്ട​നി​ലു​ള്ള യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ ചെംസ്‌ഫോർഡി​ന​ടുത്ത്‌ അവരുടെ പുതിയ ബ്രാ​ഞ്ചോ​ഫീ​സി​ന്‍റെ നിർമാ​ണം തുടങ്ങി. അവിടത്തെ ജീവജാ​ല​ങ്ങ​ളെ സംരക്ഷി​ക്കാൻ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊ​ക്കെ​യാണ്‌?

വാൾക്കിൽ ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി 2 (2014 നവംബർ മു​തൽ 2015 നവംബർ വ​രെ)

ന്യൂ​യോർക്കി​ലെ വാൾക്കി​ലി​ലു​ള്ള യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളു​ടെ കെട്ടി​ട​സ​മു​ച്ച​യ​ങ്ങൾ വിപു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും നവീക​രി​ക്കു​ക​യും ചെയ്‌തി​രി​ക്കു​ന്നു. ഭീമമായ നിർമാ​ണ​പ​ദ്ധ​തി നവംബർ 30, 2015-ൽ പൂർത്തി​യാ​യി.

വാർവിക്ക് ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി 6 (2016 മാർച്ച് മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെ)

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളു​ടെ ന്യൂ​യോർക്കി​ലെ വാർവി​ക്കി​ലു​ള്ള ലോകാ​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ അവസാ​ന​ഘട്ട പണികൾ.

വാർവിക്കിൽ തോ​ളോ​ടു​തോൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തി​ക്കു​ന്ന യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളു​ടെ നിർമാ​ണ​പ്ര​വർത്ത​ന​ത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സാക്ഷി​ക​ള​ല്ലാ​ത്ത ചില ജോലി​ക്കാ​രും ഡ്രൈ​വർമാ​രും അതി​നെ​ക്കു​റിച്ച് പറഞ്ഞത്‌ എന്താണ്‌?

ദശലക്ഷ​ങ്ങൾക്കു​വേ​ണ്ടി​യുള്ള രാജ്യ​ഹാ​ളു​കൾ

1999 മുതൽ 5000-ത്തോളം രാജ്യ​ഹാ​ളു​ക​ളാണ്‌ മെക്‌സിക്കോ​യി​ലും മധ്യ അമേരി​ക്ക​യി​ലെ ഏഴു രാജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ആയി പണിതുതീർത്തത്‌. സാക്ഷി​ക​ള​ല്ലാ​ത്ത​വർപോ​ലും തങ്ങളുടെ പ്രദേ​ശത്ത്‌ പുതിയ രാജ്യ​ഹാ​ളു​കൾ വന്നുകാ​ണാൻ ആഗ്രഹി​ക്കു​ന്നത്‌ എന്തു​കൊ​ണ്ടാണ്‌?

ഉടമസ്ഥ​രിൽനി​ന്നു​ള്ള കത്തുകൾ

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​കൾക്ക് വീട്‌ വാടക​യ്‌ക്ക് കൊടു​ത്ത​തി​നെ​ക്കു​റിച്ച് ചില വീട്ടു​ട​മ​സ്ഥർക്ക് എന്താണ്‌ തോന്നി​യത്‌?

വാർവിക്ക് ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി 5 (2015 സെപ്‌റ്റം​ബർ മുതൽ 2016 ഫെബ്രു​വ​രി വരെ)

ഓഫീസ്‌/സേവന​വി​ഭാ​ഗം പ്രവർത്തി​ക്കു​ന്ന കെട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ അകത്തും പുറത്തും ഉള്ള പണി പൂർത്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തിൽ (LED) ബൾബുകൾ സ്ഥാപി​ക്കു​ന്ന​തും കെട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ അകത്ത്‌ വെളിച്ചം കടക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കു​ന്ന​തും, കല്ലുകൾ നിരത്തു​ന്ന​തും, നടപ്പാ​ത​യു​ടെ മേൽകൂര സ്ഥാപി​ക്കു​ന്ന​തും ഉൾപ്പെ​ടു​ന്നു.

ഫിലി​പ്പീൻസ്‌ ഫോട്ടോ ഗാലറി 1 (2014 ഫെബ്രു​വ​രി മു​തൽ 2015 മെയ്‌ വരെ)

കിസോൺ സിറ്റി​യി​ലു​ള്ള യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​കളുടെ ഫിലി​പ്പീൻസ്‌ ബ്രാ​ഞ്ചോ​ഫീസിൽ നിലവി​ലു​ള്ള സൗകര്യ​ങ്ങൾ നവീക​രി​ക്കു​ക​യും പുതിയ കെട്ടി​ട​ങ്ങൾ പണിയു​ക​യും ചെയ്യുന്നു.

വാർവിക്ക് ഫോട്ടോ ഗാലറി 3 (2015 ജനുവരി മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെ)

ഫെബ്രു​വ​രി​യിൽ പ്രോ​ജക്‌ടിൽ ദിവസ​വും 2,500-ഓളം പേരാണ്‌ ജോലി​ക്കു വന്നത്‌. ഓരോ ആഴ്‌ച​യി​ലും ഏകദേശം 500 പുതിയ സ്വമേ​ധാ​സേ​വ​കർ വരുന്നുണ്ട്. പ്രവർത്ത​ന​ത്തി​ന്‍റെ പുരോ​ഗ​തി കണ്ടറിയൂ.

വാൾക്കിൽ ഫോട്ടോ ഗാലറി 1 (2013 ജൂ​ലൈ​മു​തൽ 2014 ഒക്‌ടോ​ബർവ​രെ)

യുഎസ്‌എ-യിലെ ന്യൂ​യോർക്കി​ലു​ള്ള വാൾക്കി​ലിൽ യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളു​ടെ ബ്രാ​ഞ്ചോ​ഫീ​സി​ന്‍റെ വിപു​ലീ​ക​ര​ണ​പ്ര​വർത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പുരോ​ഗ​തി കാണുക.

നൈജീ​രി​യ​യിൽ 3,000 രാജ്യ​ഹാ​ളു​ക​ളു​ടെ പണി പൂർത്തി​യാ​കു​ന്നു

രാജ്യ​ഹാൾ നിർമാ​ണ​ത്തിൽ കൈവ​രി​ച്ച നേട്ടം ആഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നൈജീ​രി​യ​യിൽ പ്രത്യേ​ക​യോ​ഗം ചേരുന്നു. ആ യോഗ​ത്തിൽ 1920-നു ശേഷമുള്ള യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളു​ടെ പ്രവർത്ത​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചുള്ള ഒരു ചരി​ത്ര​വി​വ​ര​ണം ഉണ്ടായി​രു​ന്നു.

വാർവിക്ക് ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി 4 (2015 മെയ്‌ മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെ)

താമസ​ത്തി​നു​ള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിന്‍റെ പാനലും മേൽക്കൂരയും പൂർത്തിയായി, കെട്ടിടങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പി​ക്കു​ന്ന കാൽനടക്കാർക്കുള്ള പാലങ്ങ​ളും സ്ഥാപിച്ച, ചുറ്റു​പ്പാട്‌ സൗന്ദര്യ​വൽക്ക​രി​ക്കു​ന്ന മറ്റു ജോലികൾ പുരോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു.

ബ്രിട്ടൻ ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി 1 (2015 ജനുവരി-ആഗസ്റ്റ്)

എസ്സെക്‌സി​ലു​ള്ള കെംസ്‌ഫോർഡ്‌ നഗരത്തിന്‌ അടുത്ത്‌ പണിയുന്ന ബ്രിട്ടൻ ബ്രാഞ്ചോഫീസിൻറെ നിർമാണപ്രവർത്തനത്തിൻറെ പുരോ​ഗ​തി കാണുക.

വാർവിക്ക് ഫോട്ടോ ഗാലറി 2 (2014 സെപ്‌റ്റം​ബർ മു​തൽ ഡിസം​ബർ വ​രെ)

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളു​ടെ ഭാവി ലോകാ​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പണി പുരോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. ഒരേ സമയത്ത്‌ 13 ക്രെയി​നു​കൾ ഉപയോ​ഗ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു!

വാർവിക്ക് ഫോട്ടോ ഗാലറി 1 (2014 മെയ്‌ മു​തൽ ആഗസ്റ്റ് വരെ)

വാഹനങ്ങൾ നന്നാക്കുന്ന കെട്ടിടം, ഓഫീസ്‌/സേവന വിഭാഗം പ്രവർത്തി​ക്കു​ന്ന കെട്ടിടം, താമസ​ത്തി​നു​ള്ള കെട്ടിടം C, D എന്നിവ​യു​ടെ പുരോ​ഗ​തി കാണുക.

ആയിരം രാജ്യ​ഹാ​ളു​ക​ളും അതില​ധി​ക​വും

ഫിലി​പ്പീൻസി​ലു​ള്ള യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ 1000 രാജ്യ​ഹാ​ളു​കൾ പൂർത്തീ​ക​രി​ച്ചു​കൊണ്ട് ഒരു നാഴി​ക​ക്ക​ല്ലിൽ എത്തി​ച്ചേർന്നു.

കൂലി വാങ്ങാതെ...

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ 120 രാജ്യങ്ങളിൽ നിർമാപ്രവർത്തങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അവർ അതിനായി തങ്ങളുടെ കഴിവുളും ആരോഗ്യവും സന്തോത്തോടെ ചെലവഴിച്ചു. ഒരു ചില്ലിക്കാശുപോലും അതിനു കൂലി വാങ്ങിയില്ല. ഈ പ്രത്യേക നിർമാത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ?

അമസോൺ മഴക്കാ​ട്ടിൽ ഒരു സമ്മേള​ന​ഹാൾ

ഈ സമ്മേള​ന​ഹാ​ളിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേള​ന​ത്തി​ലോ കൺ​വെൻ​ഷ​നി​ലോ സംബന്ധി​ക്കു​ന്ന​തിന്‌ ചില സാക്ഷികൾ മൂന്നു ദിവസം ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു!

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ—അതിർവ​ര​മ്പു​കൾ ഇല്ലാത്ത നിർമാ​ണ​വേല

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ ഐക്യ​ത്തോ​ടെ, ദേശീയ അതിർവ​ര​മ്പു​ക​ളും സംസ്‌കാ​ര​വും ഭാഷക​ളും മറിക​ടന്ന് രാജ്യ​ഹാ​ളു​ക​ളും മറ്റു കെട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും നിർമി​ക്കു​ന്നു. ഇത്‌ യഹോ​വ​യ്‌ക്ക് സ്‌തുതി കരേറ്റുന്നു.

ടക്‌സീഡോയിലെ സ്ഥലം—സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ അതിന്‍റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്നു

ന്യൂയോർക്കിലെ ടക്‌സീഡോയിൽ നിർമാപ്രവർത്തത്തിനായി യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുളിൽനിന്നും രാജ്യത്തിനു പുറത്തുനിന്നും വന്നിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്?

വാൾക്കിലിലും വോർവിക്കിലും നിർമാണം പുരോമിക്കുന്നു!

അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുളിൽ യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ സുപ്രധാമായ രണ്ടു നിർമാപ്രവർത്തങ്ങൾ പുരോമിക്കുയാണ്‌. രാജ്യത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള സന്നദ്ധപ്രവർത്തരുടെ കഠിനാധ്വാമാണ്‌ ഈ പദ്ധതികൾ ഒരു യാഥാർഥ്യമാക്കുന്നത്‌.

വാർവിക്ക് ഇതുവരെ #2

വ്യത്യസ്‌ത ദേശങ്ങ​ളിൽനി​ന്നു​ള്ള സ്വമേ​ധാ​സേ​വ​കർ യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളു​ടെ പുതിയ ലോകാ​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ നിർമാ​ണ​ത്തി​നാ​യി ജോലി ചെയ്യുന്നു.

ഉൾപ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളിൽ രാജ്യ​ഹാൾ നിർമി​ക്കു​ന്നു

സന്നദ്ധ​പ്ര​വർത്ത​ക​രു​ടെ അഞ്ചു സംഘങ്ങൾ 28 ദിവസം​കൊണ്ട് രണ്ടു രാജ്യ​ഹാൾ പണിതത്‌ എങ്ങനെ​യെ​ന്നു കാണാം.

ലോകാ​സ്ഥാ​നം—ഇവിടെ ചരിത്രം രചിക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ ന്യൂ​യോർക്കി​ലെ വോർവി​ക്കിൽ അവരുടെ പുതിയ ലോകാ​സ്ഥാ​നം നിർമി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാണ്‌. സവി​ശേ​ഷ​മാ​യ ഈ നിർമാ​ണ​ത്തെ ദൈവം പിന്തു​ണ​യ്‌ക്കു​ന്നു​ണ്ടെന്ന് സാക്ഷി​കൾക്ക് ഉറപ്പാണ്‌.

സുരക്ഷാ ഉദ്യോസ്ഥന്‍റെ അഭിനന്ദനം!

കെട്ടിനിർമാത്തിനുള്ള സുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചതിന്‌ ഓസ്‌ട്രേലിയിൽ യഹോയുടെ സാക്ഷികൾക്ക് അഭിനന്ദനം.

വോർവിക്ക് ഇതുവരെ #1

യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ ഭാവിയിലെ ലോകാസ്ഥാനം ന്യൂയോർക്കിലെ വോർവിക്കിലാണ്‌. അവിടെ നടക്കുന്ന നിർമാണത്തെക്കുറിച്ച് യഹോവയുടെ സാക്ഷികളായ സ്വമേധയാസേവകർ സംസാരിക്കുന്നു.