വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഓഫീസിനെയും സന്ദർശനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസുകളും അച്ചടിശാലയും സന്ദർശിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഊഷ്‌മളമായി ക്ഷണിക്കുന്നു. സ്ഥലവും സന്ദർശനസമയവും കണ്ടെത്താം.

ഹംഗറി

BUDAPEST

Kövirózsa u. 1.

H-1163

HUNGARY

+361 401-1100

ടൂറുകൾ

തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ

രാവിലെ 9:00-നും 10:30-നും, ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2:00-നും 3:30-നും

ദൈർഘ്യം: ഒരു മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റ്‌

സവിശേഷതകൾ

ഹംഗറിയിലുള്ള 280-ലധികം സഭകളുടെയും സ്ലൊവാക്യയിലും യുക്രയിനിലും ഉള്ള ഹംഗേറിയൻ ഭാഷാ സഭകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു. ഹംഗേറിയൻ, ലൊവാരിയൻ ഭാഷകളിലേക്ക് ബൈബിൾപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നു. ഹംഗേറിയൻ ഭാഷയിൽ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങുകളും ഹംഗേറിയൻ ആംഗ്യഭാഷയിൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങുകളും നിർമിക്കുന്നു.

ടൂർ ബ്രോഷർ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യാം.