വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

ഓഫീസിനെയും സന്ദർശനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസുകളും അച്ചടിശാലയും സന്ദർശിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഊഷ്‌മളമായി ക്ഷണിക്കുന്നു. സ്ഥലവും സന്ദർശനസമയവും കണ്ടെത്താം.

സൗത്ത്‌ ആഫ്രിക്ക

1 Robert Broom Drive East

Rangeview

KRUGERSDORP

1739

SOUTH AFRICA

+27 11-761-1000

ടൂറുകൾ

തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ

രാവിലെ 7:45 മുതൽ 11:00 വരെ; ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 1:00 മുതൽ 4:00 വരെ

ദൈർഘ്യം: രണ്ട് മണിക്കൂർ

സവിശേഷതകൾ

പുസ്‌തകങ്ങളും മാസികകളും ലഘുപത്രികകളും ലഘുലേഖകളും 121 ഭാഷകളിൽ അച്ചടിച്ച് 11 രാജ്യങ്ങളിലുള്ള 12,000 സഭകൾക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കുന്നു. 20 ഭാഷകളിലേക്ക് ബൈബിൾപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നു. 42 രാജ്യങ്ങളിലെ രാജ്യഹാൾ നിർമാണവേലയ്‌ക്കു പിന്തുണ നൽകുന്നു.

ടൂർ ബ്രോഷർ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യാം.