വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഓഫീസിനെയും സന്ദർശനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസുകളും അച്ചടിശാലയും സന്ദർശിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഊഷ്‌മളമായി ക്ഷണിക്കുന്നു. സ്ഥലവും സന്ദർശനസമയവും കണ്ടെത്താം.

സെനഗൽ

Parcelle 1

Zone 8

Almadies

DAKAR

SENEGAL

+221 33-820-80-00

ടൂറുകൾ

ചൊവ്വയും വ്യാഴവും

രാവിലെ 10:30 മുതൽ ഉച്ചയ്‌ക്ക് 12:30 വരെ; ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:00 മുതൽ 4:00 വരെ

ദൈർഘ്യം: ഒരു മണിക്കൂർ

സവിശേഷതകൾ

നാല്‌ രാജ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി എട്ട് പ്രാദേശികഭാഷകളിലേക്ക് ബൈബിൾപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നു.

ടൂർ ബ്രോഷർ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യാം.