വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

ഓഫീസിനെയും സന്ദർശനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസുകളും അച്ചടിശാലയും സന്ദർശിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഊഷ്‌മളമായി ക്ഷണിക്കുന്നു. സ്ഥലവും സന്ദർശനസമയവും കണ്ടെത്താം.

ബ്രിട്ടൻ

Watch Tower

The Ridgeway

LONDON

NW7 1RN

ENGLAND

+44 20-8906-2211

ടൂറുകൾ

തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ

രാവിലെ 9:45; ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 1:15-നും 3:00-നും

ദൈർഘ്യം: ഒരു മണിക്കൂർ 30 മിനിറ്റ്‌

സവിശേഷതകൾ

വർഷന്തോറും 20 കോടി മാസികകളും പത്രികകളും പ്രിന്‍റ് ചെയ്‌ത്‌ 100 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയയ്‌ക്കുന്നു. “ബൈബിൾ ബ്രിട്ടനിൽ” എന്ന ഒരു ചരിത്രപ്രദർശനവും ടൂറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ടൂർ ബ്രോഷർ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യാം.