വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഓഫീസിനെയും സന്ദർശനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസുകളും അച്ചടിശാലയും സന്ദർശിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഊഷ്‌മളമായി ക്ഷണിക്കുന്നു. സ്ഥലവും സന്ദർശനസമയവും കണ്ടെത്താം.

കോംഗോ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്‌

75, 13e Rue, Q. Industriel

LIMETE

KINSHASA

DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO

+243 81-555-1000

+243 99-818-9791

ടൂറുകൾ

തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ

രാവിലെ 8:30 മുതൽ 10:30 വരെ; ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 1:30 മുതൽ 3:30 വരെ

ദൈർഘ്യം: ഒരു മണിക്കൂർ

സവിശേഷതകൾ

7 ഭാഷകളിൽ വീക്ഷാഗോപുരം മാസികയും വേറെ 27 ഭാഷകളിൽ മറ്റു പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നു. കോംഗോ കിൻഷാസയിലുള്ള 3,000-ത്തിലധികം സഭകളിലേക്ക് വർഷന്തോറും 1,670 ടൺ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ അയച്ചുകൊടുക്കുന്നു.

ടൂർ ബ്രോഷർ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യാം.