വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഓഫീസിനെയും സന്ദർശനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസുകളും അച്ചടിശാലയും സന്ദർശിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഊഷ്‌മളമായി ക്ഷണിക്കുന്നു. സ്ഥലവും സന്ദർശനസമയവും കണ്ടെത്താം.

കാമറൂൺ

Les Témoins de Jéhovah du Cameroun

Ancienne Route SONEL

Bonamikano, Bonabéri,

DOUALA

CAMEROON

+237 3339-0250

+237 3339-2101

ടൂറുകൾ

ബുധനും വെള്ളിയും

ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2:00 മുതൽ 4:30 വരെ

ദൈർഘ്യം: 30 മിനിറ്റ്‌

സവിശേഷതകൾ

കാമറൂൺ, ഗാബോൺ, ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനി എന്നിവിടങ്ങളിലെ 40,000-ത്തിലധികം വരുന്ന യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു. അഞ്ച് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ കയറ്റി അയയ്‌ക്കുന്നു.

ടൂർ ബ്രോഷർ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യാം.