വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഓഫീസിനെയും സന്ദർശനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസുകളും അച്ചടിശാലയും സന്ദർശിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഊഷ്‌മളമായി ക്ഷണിക്കുന്നു. സ്ഥലവും സന്ദർശനസമയവും കണ്ടെത്താം.

കാനഡ

13893 Highway 7

GEORGETOWN, ON L7G 4S4

CANADA

+1 905-873-4100

ടൂറുകൾ

തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ

രാവിലെ 8:00 മുതൽ 10:00 വരെ; ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 1:00 മുതൽ 3:00 വരെ

ദൈർഘ്യം: രണ്ടുമണിക്കൂർ

സവിശേഷതകൾ

25.5 കോടിയിലധികം മാസികകൾ ഓരോ വർഷവും പ്രിന്‍റ് ചെയ്യുന്നു. ഏകദേശം 300 ഭാഷകളിൽ 6,000 ടണ്ണിലധികം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും മാസികകളും വർഷന്തോറും കയറ്റി അയയ്‌ക്കുന്നു.

ടൂർ ബ്രോഷർ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യാം.