വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ

ബൈബിധ്യനം എന്നാൽ എന്ത്?

ഞങ്ങളുടെ സൗജന്യ ബൈബിൾ പഠനപരിപാടിയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ.

സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾക്കിയിൽ ശമ്പളംറ്റുന്ന ഒരു പുരോഹിത വർഗമുണ്ടോ?

വൈദിക-അൽമായ വേർതിരിവുണ്ടോ? നിയമിത ശുശ്രൂരായി സേവിക്കുന്നത്‌ ആരാണ്‌?

പ്രസിദ്ധീകരണവേല

ക്യു​ബെക്ക് ആംഗ്യ​ഭാ​ഷ​യി​ലേ​ക്കും പരിഭാഷ!

ആംഗ്യ​ഭാ​ഷ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പരിഭാഷ ഇത്ര പ്രധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​താ​യി​രി​ക്കു​ന്നത്‌ എന്തു​കൊണ്ട്?

ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച്

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളു​ടെ സഭാ​യോ​ഗ​ങ്ങൾ

ആരാധ​ന​യ്‌ക്കാ​യി ഞങ്ങൾ കൂടി​വ​രു​ന്നത്‌ എവി​ടെ​യാ​ണെ​ന്നും എങ്ങനെ​യാ​ണെ​ന്നും അറിയുക.

സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തങ്ങൾക്കുവേണ്ട പണം എവിടെനിന്നാണ്‌ ലഭിക്കുന്നത്‌?

പണപ്പിരിവുളോ ദശാംപ്പിരിവോ ഇല്ലാതെ ആഗോപ്രസംവേല നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്‌ എങ്ങനെയെന്നു മനസ്സിലാക്കുക.

ലോകവ്യാപകപ്രവർത്തനം—ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ

  • 240—യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളു​ടെ ആരാധന നടക്കുന്ന ദേശങ്ങ​ളു​ടെ എണ്ണം

  • 84,57,107—യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളു​ടെ എണ്ണം

  • 1,00,71,524—സൗജന്യ​മാ​യി നടത്തുന്ന ബൈബിൾകോ​ഴ്‌സു​ക​ളു​ടെ എണ്ണം

  • 2,01,75,477—ക്രിസ്‌തു​വി​ന്‍റെ മരണത്തി​ന്‍റെ ഓർമ​യു​ടെ വാർഷി​കാ​ച​ര​ണ​ത്തിന്‌ വന്നവരു​ടെ എണ്ണം

  • 1,20,053—സഭകളു​ടെ എണ്ണം