വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

പഠനസഹായികൾ

ബൈബിൾ എന്തു പഠിപ്പി​ക്കു​ന്നു?

മരിച്ചവർ എവിടെ? (ഭാഗം 2)

എന്തു​കൊ​ണ്ടാണ്‌ ആദ്യ മനുഷ്യ​നാ​യ ആദാം മരിച്ചത്‌? മനുഷ്യർ മരിക്കണം എന്നതു ദൈവ​ത്തി​ന്‍റെ ഇഷ്ടമാ​യി​രു​ന്നോ? ബൈബി​ളി​ന്‍റെ ഉത്തരം കാണുക. പിഡി​എഫ്‌ പ്രിന്‍റ് ചെയ്‌ത്‌ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക.

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

സ്‌നാനവും ദൈവവുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധവും (ഭാഗം 1)

സ്‌നാനം ഒരു ക്രിസ്‌തീയയോഗ്യതയായിരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്? സ്‌നാനമേൽക്കാൻ ഒരു ക്രിസ്‌ത്യാനിയെ പ്രചോദിപ്പിക്കേണ്ടത്‌ എന്താണ്‌?

പ്രാർഥ​ന​യിൽ ദൈവ​ത്തോട്‌ അടുക്കുക (ഭാഗം 3)

വ്യത്യ​സ്‌ത വിധങ്ങ​ളിൽ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർഥ​ന​കൾക്ക് ഉത്തരം നൽകു​ന്നു​വെ​ന്നു ബൈബിൾ പഠിപ്പി​ക്കു​ന്നു. എങ്ങനെ, എപ്പോൾ?

പ്രാർഥ​ന​യിൽ ദൈവ​ത്തോട്‌ അടുക്കുക (ഭാഗം 2)

നമ്മൾ പ്രാർഥി​ക്കേ​ണ്ടത്‌ എപ്പോൾ, എങ്ങനെ എന്നതി​നെ​ക്കു​റിച്ച് ബൈബിൾ പറയു​ന്നത്‌ പരി​ശോ​ധി​ക്കു​ക.