വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ലൈംഗിദുഷ്‌പെരുമാറ്റത്തിൽനിന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം?

ലൈംഗിദുഷ്‌പെരുമാറ്റത്തിൽനിന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം?

ബൈബിളിന്‍റെ ഉത്തരം

ബൈബിളിൽ കാണുന്ന ജ്ഞാനത്തെ അടിസ്ഥാമാക്കിയുള്ള ചില പ്രായോഗിക നിർദേങ്ങൾ നോക്കാം.

  1. കാര്യഗൗമുള്ളരായിരിക്കുക. സഹജോലിക്കാരോട്‌ ഹൃദ്യമായും ആദരവോടെയും ഇടപെടുക. എന്നാൽ അവരുടെ ലൈംഗിതാത്‌പര്യങ്ങൾ അംഗീരിക്കുന്നെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സൗഹൃഭാവം ഒഴിവാക്കുക.—മത്തായി 10:16; കൊലോസ്യർ 4:6.

  2. അന്തസ്സോടെ വസ്‌ത്രം ധരിക്കുക. ലൈംഗിവികാരം ഉണർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള വസ്‌ത്രം ധരിച്ചാൽ അതു തെറ്റായ സന്ദേശമായിരിക്കും നൽകുന്നത്‌. “സുബോത്തോടെ, അന്തസ്സുള്ള” വസ്‌ത്രം ധരിക്കാൻ ബൈബിൾ പറയുന്നു.—1 തിമൊഥെയൊസ്‌ 2:9.

  3. കൂട്ടുകാരെ ബുദ്ധിപൂർവം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ശൃംഗാമോ ലൈംഗിമായ മുന്നേറ്റങ്ങളോ അനുവദിച്ചുകൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്‌ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുമായി സമയം ചെലവിടുന്നെങ്കിൽ ആളുകൾ അവരോട്‌ ഇടപെടുന്ന അതേ രീതിയിൽ നിങ്ങളോടും ഇടപെടാൻ സാധ്യത കൂടുലാണ്‌.—സുഭാഷിങ്ങൾ 13:20.

  4. ചീത്ത സംസാരം ഒഴിവാക്കുക. “മൗഢ്യസംസാരം, അശ്ലീലലിതം” എന്നിങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലേക്ക് സംസാരം തിരിയുന്നെങ്കിൽ അവിടെനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുക.—എഫെസ്യർ 5:4.

  5. വിട്ടുവീഴ്‌ച ചെയ്യാനിയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ഉദാഹത്തിന്‌, ജോലിയം കഴിഞ്ഞ് തക്കതായ കാരണമില്ലാതെ ജോലിസ്ഥലത്ത്‌ നിൽക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.—സുഭാഷിങ്ങൾ 22:3.

  6. ഉറച്ചനിപാട്‌ എടുക്കുക. അനുചിമായ ലൈംഗിമുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ അവളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവന്‍റെ പെരുമാറ്റം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് തുറന്നുയുക. (1 കൊരിന്ത്യർ 14:9) ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം: “നിന്‍റെ ഈ തട്ടലും മുട്ടലും എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമാകുന്നില്ല. മേലാൽ ഇത്‌ ആവർത്തിക്കരുത്‌.” സംഭവിച്ചത്‌ എന്താണെന്നും അതു നിങ്ങളെ എത്രത്തോളം അസ്വസ്ഥനാക്കിയെന്നും ഇനി ആ വ്യക്തി എങ്ങനെ പെരുമാറാനാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും എഴുതി കൊടുക്കാനും കഴിയും. നിങ്ങളുടെ നിലപാട്‌ നിങ്ങളുടെ ധാർമിവും മതപരവും ആയ ബോധ്യത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാത്തിലാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുക.—1 തെസ്സലോനിക്യർ 4:3-5.

  7. സഹായം സ്വീകരിക്കുക. ദുഷ്‌പെരുമാറ്റം തുടരുയാണെങ്കിൽ ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനോടോ കുടുംബാംത്തോടോ സഹജോലിക്കാനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഉപദ്രത്തിന്‌ ഇരയാരെ സഹായിച്ച് പരിചമുള്ളരോടോ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നുയുക. (സുഭാഷിതങ്ങൾ 27:9) ലൈംഗിദുഷ്‌പെരുമാറ്റത്തിന്‌ ഇരയായ പലരെയും പ്രാർഥന ഒരുപാട്‌ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെക്കുറിച്ച് മുമ്പ് പ്രാർഥിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ‘ഏതു സാഹചര്യത്തിലും ആശ്വാസം തരുന്ന ദൈവമായ’ യഹോയിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സഹായത്തെ വിലകുറച്ച് കാണരുത്‌.—2 കൊരിന്ത്യർ 1:3.

ലൈംഗികദുഷ്‌പെരുമാറ്റം നേരിടുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന്‌ ആളുകൾക്ക് തങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലം പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരിടമാണ്‌. എങ്കിലും ബൈബിളിനു നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും.

 

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

യുവജ​ന​ങ്ങൾ ചോദി​ക്കു​ന്നു

എനിക്ക് ലൈം​ഗി​ക​മാ​യ അതി​ക്ര​മം എങ്ങനെ ചെറു​ക്കാ​നാ​കും?

ലൈം​ഗി​ക അതി​ക്ര​മം എന്താ​ണെ​ന്നും അതിന്‌ ഇരയാ​യാൽ എന്തു ചെയ്യാ​മെ​ന്നും പഠിക്കുക.