വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

സമപ്രാ​യ​ക്കാർ പറയു​ന്നത്‌

മൊ​ബൈൽ ഫോണു​കൾ

മൊ​ബൈൽ ഫോണു​കൾ

മൊ​ബൈൽ ഫോണു​ക​ളു​ടെ ഗുണ​ദോ​ഷ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റിച്ച് മൂന്നു ചെറു​പ്പ​ക്കാർ സംസാ​രി​ക്കു​ന്നു.

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

യുവജ​ന​ങ്ങൾ ചോദി​ക്കു​ന്നു

മെസേജ്‌ അയയ്‌ക്കു​മ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധി​ക്കേ​ണ്ടത്‌...

മെസേ​ജു​കൾ നിങ്ങളു​ടെ സുഹൃ​ദ്‌ബ​ന്ധ​ത്തെ​യും സത്‌പേ​രി​നെ​യും ബാധിച്ചേക്കാം. എങ്ങനെ​യെ​ന്നു കണ്ടെത്തുക.