വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബോർഡി​ലെ രേഖാ​ചി​ത്രീ​ക​രണം

സമപ്രാ​യ​ക്കാ​രു​ടെ സമ്മർദം ചെറുക്കുക!

സമപ്രാ​യ​ക്കാ​രു​ടെ സമ്മർദം ചെറുക്കുക!

സ്വന്തമാ​യി തീരു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ടു​ക്കാ​നുള്ള കരുത്ത്‌ എങ്ങനെ നേടാ​മെ​ന്നു നോക്കാം.

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

യുവജ​ന​ങ്ങൾ ചോദി​ക്കു​ന്നു

എനിക്കു പ്രലോങ്ങളെ എങ്ങനെ ചെറുക്കാം?

സമ്മർദം ചെലുത്തുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനോ കുറയ്‌ക്കാനോ പ്രായോഗിമായി എന്തു ചെയ്യാമെന്നു മനസ്സിലാക്കുക.

യുവജ​ന​ങ്ങൾ ചോദി​ക്കു​ന്നു

ലൈംഗിന്ധത്തിലേർപ്പെടാൻ എന്നെ ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിക്കുന്നെങ്കിലോ?

അതിനു വഴങ്ങുന്നതു ബുദ്ധിയാണോ? പിന്നീട്‌ അതോർത്ത്‌ വിഷമിക്കേണ്ടിരുമോ?