വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

എനിക്ക് എങ്ങനെ എന്‍റെ അധ്യാനുമായി ഒത്തുപോകാം?

എനിക്ക് എങ്ങനെ എന്‍റെ അധ്യാനുമായി ഒത്തുപോകാം?

ഒന്നു ചിന്തിച്ചുനോക്കൂ!

റേച്ചലിന്‍റെ അനുഭവം കാണുക. റേച്ചലിന്‍റെ റിപ്പോർട്ട് കാർഡിൽ ‘എ’ ഗ്രേഡും ‘ബി’ ഗ്രേഡും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ അവൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മാറിറിഞ്ഞു. “ഒരു അധ്യാപകൻ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വിഷയത്തിന്‌ എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും നോക്കി,” റേച്ചൽ പറയുന്നു. എന്തായിരുന്നു കാരണം? ആ അധ്യാകന്‌ റേച്ചലിന്‍റെ മതം ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. റേച്ചലിനോടും അമ്മയോടും ഉള്ള ഇടപെടലിൽ അദ്ദേഹം അതു കാണിക്കുയും ചെയ്‌തു.

അജ്ഞതയുടെ ലോകത്തുനിന്ന് അറിവിന്‍റെ ലോകത്തേക്ക് നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കല്ലുകൾപോലെയാണ്‌ അധ്യാപകർ, പക്ഷേ നടക്കേണ്ടതു നിങ്ങളാണ്‌

എന്തു സംഭവിച്ചു? റേച്ചൽ പറയുന്നു: “മുൻവിധി വെച്ചുകൊണ്ടാണ്‌ അദ്ദേഹം എനിക്കു മാർക്ക് തരുന്നതെന്നു വ്യക്തമാകുന്ന ഓരോ തവണയും അമ്മ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വരുമായിരുന്നു. ക്രമേണ അദ്ദേഹം വലിയ പ്രശ്‌നമൊന്നുമുണ്ടാക്കാതായി.

ഇതുപോലൊരു പ്രശ്‌നം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യത്തോടെ മാതാപിതാക്കളോട്‌ അക്കാര്യം തുറന്നുയുക. ആ അധ്യാനോടും സാധിക്കുമെങ്കിൽ സ്‌കൂൾ അധികാരിളോടും അതെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ അവർക്കു തീർച്ചയായും താത്‌പര്യമുണ്ടായിരിക്കും.

ഇത്തരം കുഴഞ്ഞ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നല്ലൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞെന്നുവരില്ല. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതു സഹിക്കുയേ വഴിയുള്ളൂ. (റോമർ 12:17, 18) “എന്‍റെ ഒരു അധ്യാകന്‌ വിദ്യാർഥികളെ കണ്ണെടുത്താൽ കണ്ടുകൂടായിരുന്നു,” റ്റാനിയ പറയുന്നു. “വിഡ്‌ഢിളെന്നു വിളിച്ച് അദ്ദേഹം ഏതു നേരവും ഞങ്ങളെ അപമാനിച്ചിരുന്നു. ആദ്യമൊക്കെ എനിക്കു കരച്ചിൽ വരുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതു വ്യക്തിപരമായിട്ടെടുക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ പഠിച്ചു. അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴെല്ലാം പഠിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീരിച്ചു. അതുകൊണ്ടുന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതൊന്നും എനിക്കൊരു പ്രശ്‌നല്ലെന്നായി. അങ്ങനെ ആ വിഷയത്തിന്‌ സാമാന്യം നല്ല ഗ്രേഡ്‌ കിട്ടിയ ചുരുക്കംപേരിൽ ഒരാളായിരിക്കാൻ എനിക്കു കഴിഞ്ഞു. രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ആ ജോലിയിൽനിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ: പ്രശ്‌നക്കാനായ ഒരു അധ്യാനുമായി എങ്ങനെ ഒത്തുപോകാമെന്നു പഠിക്കുക. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ പ്രയോനം ചെയ്യുന്ന മൂല്യത്തായ ചില കഴിവുകൾ നിങ്ങൾക്കു നേടാൻ കഴിയും. ഉദാഹത്തിന്‌ പ്രശ്‌നക്കാനായ ബോസിന്‍റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ടിവന്നാൽ ഇപ്പോൾ നേടുന്ന ഈ കഴിവ്‌ നിങ്ങൾക്കു ഗുണം ചെയ്യും. (1 പത്രോസ്‌ 2:18) നല്ല അധ്യാരുടെ മൂല്യം തിരിച്ചറിയാനും നിങ്ങൾ പഠിക്കും.