വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

അഭ്യാ​സ​ങ്ങൾ

അഭ്യാ​സ​ങ്ങൾ

നിയമങ്ങൾ വിലയി​രു​ത്തു​ന്നു

നിയമ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റിച്ച് ചിന്തി​ക്കാ​നും മാതാ​പി​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി അവ ചർച്ച ചെയ്യാ​നും നിങ്ങളെ സഹായി​ക്കു​ന്ന അഭ്യാസം.

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

നിങ്ങളു​ടെ തെറ്റുകൾ എങ്ങനെ തുറന്നു​സ​മ്മ​തി​ക്കാം?

നിങ്ങളു​ടെ തെറ്റുകൾ മെച്ചമാ​യി കൈകാ​ര്യം ചെയ്യു​ന്ന​തിന്‌ നിങ്ങളെ സഹായി​ക്കാൻ ഈ അഭ്യാ​സ​ത്തി​നു കഴിയും.

പ്രണയ​ത്ത​കർച്ച​യിൽനിന്ന് കരകയ​റാൻ

മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ ഈ അഭ്യാ​സ​ത്തി​ലെ പടികൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

സങ്കടത്തി​ന്‍റെ പടുകു​ഴി​യിൽനിന്ന് കരകയ​റാൻ

നിങ്ങൾ വല്ലാതെ വിഷമി​ച്ചി​രി​ക്കു​മ്പോൾ മനസ്സിനെ ഉണർത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായി​ക്കു​ന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?