വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

അഭ്യാ​സ​ങ്ങൾ

അഭ്യാസം

നിങ്ങളുടെ ബോധ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുക: ചാരിത്ര്യം

വിവാത്തിനുമുമ്പുള്ള ലൈംഗിന്ധം സംബന്ധിച്ച ദൈവത്തിന്‍റെ നിയമം അനുസരിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം അരക്കിട്ടുപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അഭ്യാസം.

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഫോ​ട്ടോ​കൾ നിങ്ങ​ളെ​ക്കു​റിച്ച് പറയു​ന്നത്‌

ഫോട്ടോ ഷെയർ ചെയ്യു​ന്ന​തി​നു​മുമ്പ് നിങ്ങൾ മനസ്സി​ലാ​ക്കി​യി​രി​ക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.

നിങ്ങളു​ടെ തെറ്റുകൾ എങ്ങനെ തുറന്നു​സ​മ്മ​തി​ക്കാം?

നിങ്ങളു​ടെ തെറ്റുകൾ മെച്ചമാ​യി കൈകാ​ര്യം ചെയ്യു​ന്ന​തിന്‌ നിങ്ങളെ സഹായി​ക്കാൻ ഈ അഭ്യാ​സ​ത്തി​നു കഴിയും.

പ്രണയ​ത്ത​കർച്ച​യിൽനിന്ന് കരകയ​റാൻ

മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ ഈ അഭ്യാ​സ​ത്തി​ലെ പടികൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.