വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

പാഠം 2: യഹോ​വ​യെ അനുസ​രി​ക്കു​ക

ഏത്‌ തരം കളിപ്പാ​ട്ടം​കൊണ്ട് കളിക്കു​ന്നു എന്നതിൽ എന്തെങ്കി​ലും കാര്യ​മു​ണ്ടോ? യഹോ​വ​യു​ടെ കൂട്ടു​കാ​ര​നാ​യി​ത്തീ​രുന്ന ഡേവി​ഡി​നോ​ടൊ​പ്പം ഇതിന്‍റെ ഉത്തരം കണ്ടുപി​ടി​ക്കു​ക.