വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

പാഠം 3: എപ്പോ​ഴും പ്രാർഥി​ക്കാം​

എപ്പോ​ഴും യഹോ​വ​യോട്‌ പ്രാർഥി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചുള്ള പാട്ട് ടീന​യോ​ടൊ​പ്പം പാടുക.

ഇതുകൂടെ കാണുക

BECOME JEHOVAH'S FRIEND ACTIVITIES

ഇന്ന് നടന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർഥിക്കാം?

നിങ്ങൾക്കു പ്രാർഥിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി എഴുതുയോ വരയ്‌ക്കുയോ ചെയ്യാം.

BECOME JEHOVAH'S FRIEND ACTIVITIES

എപ്പോ​ഴും പ്രാർഥിക്കാം: സംഗീ​ത​വും വരിക​ളും​

പ്രിന്‍റു ചെയ്യാ​വു​ന്ന സംഗീ​ത​നോ​ട്ടു​ക​ളും പാട്ടിന്‍റെ വരിക​ളും ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യുക. എളുപ്പ​ത്തിൽ പഠിക്കാ​വു​ന്ന ഈ പാട്ട് കുട്ടികൾ ഇഷ്ടപ്പെ​ടും!