വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഇപ്പോത്തെയും ഭാവിയിലെയും ജീവിതം താരതമ്യം ചെയ്യുക

ഏതെല്ലാം ചിത്രങ്ങളാണ്‌ പറുദീയിലെ ജീവിത്തെ കുറിക്കുന്നത്‌?

ഇതുകൂടെ കാണുക

യഹോ​വ​യു​ടെ കൂട്ടു​കാ​രാ​കാം

ദൃഷ്ടി സമ്മാനത്തിൽ പതിപ്പി​ക്കു​ക! (ഗീതം 24)

ഈ ഗീതം പാടുമ്പോൾ പറുദീ​സ​യി​ലെ ജീവിതം എത്ര മനോ​ഹ​ര​മാ​യി​രി​ക്കും എന്നതി​നെ​ക്കു​റിച്ച് ചിന്തി​ക്കു​ക.