വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾ ചിത്ര​ക​ഥ​കൾ

ബൈബിൾ ചിത്ര​ക​ഥ​കൾ ഓൺ​ലൈ​നി​ലോ പി.ഡി.എഫ്‌ പ്രിന്‍റ് എടുത്തോ വായി​ച്ചു​കൊണ്ട് ബൈബിൾവി​വ​ര​ണ​ങ്ങൾ ജീവസ്സു​റ്റ​താ​ക്കു​ക. തുടർന്ന്, ആ കഥയുടെ അവസാ​ന​ഭാ​ഗത്ത്‌ കൊടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ചോദ്യ​ങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തി​ക്കൊണ്ട് അതിലെ പ്രാ​യോ​ഗി​ക​പാ​ഠ​ങ്ങൾ കുടും​ബം ഒത്തൊ​രു​മിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക.