വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ കാർഡു​കൾ

ബൈബിൾ കഥാപാത്ര കാർഡ്‌

ശൗൽ രാജാവ്‌

ഈ ബൈബിൾ കഥാപാത്ര കാർഡ്‌ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌ത്‌ ശൗലിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക. അദ്ദേഹം രാജാവായ സമയത്ത്‌ താഴ്‌മയുള്ള ആളായിരുന്നു, പിന്നീട്‌ അഹങ്കാരിയായി മാറി. പ്രിന്‍റു ചെയ്യുക, മുറിക്കുക, നടുവെ മടക്കുക, സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുക.

ഇതാ, ഇനിയും...

രാഹാബ്‌

പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചതിനാൽ അവൾക്ക് തന്‍റെ വീട്ടു​കാ​രെ രക്ഷിക്കാ​നാ​യി.

അഹരോൻ

വാഗ്‌ദ​ത്ത​ദേ​ശത്ത്‌ കടക്കാൻ അഹരോ​നെ അനുവ​ദി​ക്കാ​തി​രു​ന്നത്‌ എന്തു​കൊണ്ട്?

ഗിദെയോൻ

ആദ്യം ശങ്കിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട്‌ ധൈര്യശാലിയെന്ന് തെളിയിച്ചു