വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ കാർഡു​കൾ

നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബൈബിൾക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തെ​ക്കു​റിച്ച് പഠിക്കുക. ഓരോ കാർഡും ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌ത്‌ പ്രിന്‍റ് എടുത്ത്‌ മടക്കി സൂക്ഷി​ക്കു​ക. എല്ലാ കാർഡു​ക​ളും ശേഖരി​ക്കൂ!