വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

കുട്ടി​കൾക്കു​വേ​ണ്ടി​യുള്ള അഭ്യാ​സ​ങ്ങൾ

പഠനം രസകര​മാ​ക്കാം

നല്ല സുഹൃ​ത്തി​ന്‍റെ ഗുണങ്ങൾ

ഒരു ചിത്ര​ക്കൂട്‌ ഉണ്ടാക്കുക. അതിൽ, നല്ല സുഹൃ​ത്തിന്‌ ഉണ്ടായി​രി​ക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹി​ക്കു​ന്ന ഗുണങ്ങൾ കാണി​ക്കു​ക.

 

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

ആരാണ്‌ ഇത്‌ പറഞ്ഞത്‌? (പുറപ്പാട്‌ 3–12)

ഉദ്ധരണി​കൾ ചേരും​പ​ടി ചേർക്കുക.

ഇസ്രാ​യേ​ല്യർ ഈജി​പ്‌ത്‌ വിടുന്നു

വാഗ്‌ദ​ത്ത​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്കു പോയ ഇസ്രാ​യേ​ല്യർ നേരി​ട്ടു​ള്ള വഴി തിര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​തി​രു​ന്നത്‌ എന്തു​കൊണ്ട്?

യേശു—മോശയെപ്പോലെ ഒരു പ്രവാ​ച​കൻ

യേശു​വും മോശ​യും തമ്മിലുള്ള സമാന​ത​കൾ എന്തെല്ലാം?