വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ബൈബിൾ യഥാർഥത്തിൽ എന്തു പഠിപ്പി​ക്കു​ന്നു? (പഠനസ​ഹാ​യി​കൾ)

സത്യാ​രാ​ധ​ന​യ്‌ക്കു​വേണ്ടി നിലപാ​ടെ​ടു​ക്കു​ക (ഭാഗം 1)

ഈ പഠനസ​ഹാ​യി ബൈബിൾ യഥാർഥത്തിൽ എന്തു പഠിപ്പി​ക്കു​ന്നു? എന്ന പുസ്‌ത​ക​ത്തി​ന്റെ 16-ാം അധ്യാ​യ​ത്തെ അടിസ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള​താണ്‌.

ആരാധ​ന​യിൽ രൂപങ്ങൾ ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ ദൈവം അംഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ? പിറന്നാൾ ആഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും മതപര​മാ​യ മറ്റു വിശേ​ഷ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളും ദൈവം അംഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ? ഉൾപ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ബൈബിൾ തത്ത്വങ്ങൾ പരി​ശോ​ധി​ക്കു​ക.