വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

പഠനസഹായികൾ

ബൈബിൾ യഥാർഥത്തിൽ എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു? (പഠനസഹായി)

ആത്മവ്യക്തികൾ നമ്മളെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു? (ഭാഗം 1)

ഈ പഠനസഹായി ബൈബിൾ യഥാർഥത്തിൽ എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു? എന്ന പുസ്‌തത്തിന്‍റെ 10-‍ാ‍ം അധ്യാത്തെ അടിസ്ഥാമാക്കിയുള്ളതാണ്‌.

ദൈവത്തോടു വിശ്വസ്‌തരായ ദൂതന്മാരെക്കുറിച്ചും അങ്ങനെല്ലാത്ത ദൂതന്മാരെക്കുറിച്ചും ബൈബിൾ പറയുന്നത്‌ എന്താണെന്നു പരിശോധിക്കുക.

ഇതാ, ഇനിയും...

ദൈവ​സ്‌നേ​ഹ​ത്തിൽ നിലനിൽക്കു​ക (ഭാഗം 2)

ദൈവ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സത്യം മനസ്സി​ലാ​ക്കി​യാൽപ്പി​ന്നെ ദൈവ​ത്തോട്‌ അടുക്കാൻ നിങ്ങളെ എന്തു സഹായി​ക്കും, ദൈവ​ത്തോ​ടു​ള്ള സ്‌നേഹം നിലനി​റു​ത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും?

ദൈവ​സ്‌നേ​ഹ​ത്തിൽ നിലനിൽക്കു​ക (ഭാഗം 1)

ദൈവ​വു​മാ​യി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ​യൊ​രു അടുത്ത ബന്ധം കാത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കാം? നിങ്ങളു​ടെ വിശ്വാ​സം വിശക​ല​നം ചെയ്യാ​നും അതു മറ്റുള്ള​വർക്കു വിശദീ​ക​രി​ച്ചു കൊടു​ക്കാ​നും ഈ പഠനസ​ഹാ​യി നിങ്ങളെ സഹായി​ക്കും.

സ്‌നാ​ന​വും ദൈവ​വു​മാ​യു​ള്ള നിങ്ങളു​ടെ ബന്ധവും (ഭാഗം 3)

ദൈവ​ത്തിന്‌ ജീവിതം സമർപ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഒരു ക്രിസ്‌ത്യാ​നി​യിൽനിന്ന് എന്താണ്‌ പ്രതീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നത്‌? ദൈവത്തെ യഥാർഥ​മാ​യി സ്‌നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന​വർക്ക് അവരുടെ സമർപ്പ​ണ​ത്തിന്‌ ചേർച്ച​യിൽ ജീവി​ക്കാൻ കഴിയു​മെന്ന് ഉറപ്പു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കാൻ കഴിയു​ന്നത്‌ എന്തു​കൊണ്ട്?