വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

സമപ്രാ​യ​ക്കാർ പറയു​ന്നത്‌

പണം

പണം

പണം കരുതി​വെ​ക്കു​ക, ചെലവാ​ക്കു​ക എന്നിവ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും അതിനെ അതിന്റെ സ്ഥാനത്തു നിറു​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും സമപ്രാ​യ​ക്കാർ പറയു​ന്നത്‌ ശ്രദ്ധിക്കൂ.