വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

സമപ്രാ​യ​ക്കാർ പറയു​ന്നത്‌

മൊ​ബൈൽ ഫോണു​കൾ

മൊ​ബൈൽ ഫോണു​കൾ

മൊ​ബൈൽ ഫോണു​ക​ളു​ടെ ഗുണ​ദോ​ഷ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റിച്ച് മൂന്നു ചെറു​പ്പ​ക്കാർ സംസാ​രി​ക്കു​ന്നു.