വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

യുവജങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു

ഞാൻ പച്ച കുത്തണോ?

ഞാൻ പച്ച കുത്തണോ?

 എന്താണ്‌ ഇതിനെ ഇത്ര ആകർഷകമാക്കുന്നത്‌?

റയൻ എന്നു പേരുള്ള ചെറുപ്പക്കാരന്‍റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, “ചില ടാറ്റൂകൾ അതുല്യമായ കലാസൃഷ്ടിളാണ്‌.”

പച്ച കുത്തുന്നതിനു പിന്നിൽ പലപ്പോഴും വികാങ്ങൾക്കു വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഉദാഹത്തിന്‌, ചെറുപ്പക്കാരിയായ ജില്ലിയൻ പറയുന്നത്‌ ഇങ്ങനെയാണ്‌: “എന്‍റെകൂടെ സ്‌കൂളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി. അവൾ വലുതായപ്പോൾ അമ്മയുടെ പേര്‌ കഴുത്തിൽ പച്ച കുത്തി. അത്തരം പച്ച കുത്തലുകൾ വളരെ ഹൃദ്യമാണെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു.”

ഇതിനു പിന്നിലെ കാരണം എന്തുതന്നെയായാലും ഇങ്ങനെ മായാത്ത വിധം ശരീരത്തിൽ പച്ച കുത്തുന്നതിനു മുമ്പ് സമയമെടുത്ത്‌, കാര്യമായൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്‌! നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്‌? ഏതെല്ലാം തിരുവെഴുത്തുതത്ത്വങ്ങൾ നല്ല ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും?

 എന്തെല്ലാം മനസ്സിൽപ്പിടിക്കണം?

ആരോഗ്യസംന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങഎന്തൊക്കെയാണ്‌? മായോ ക്ലിനിക്കിന്‍റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പറയുന്നത്‌, “പച്ച കുത്തുമ്പോൾ ശരീരം മുറിയും. അത്‌ അണുബായ്‌ക്ക് ഇടയാക്കുയും ഗുരുമായ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുയും ചെയ്യും” എന്നാണ്‌. “ചിലപ്പോൾ പച്ച കുത്തിയതിന്‍റെ ചുറ്റുമായി ചെറിയ വീക്കം (granulomas) ഉണ്ടാകും. മാത്രമല്ല അതു മുറിവുള്ള സ്ഥലത്ത്‌ മായാത്ത, കട്ടിയായ മുറിപ്പാടുകൾ (keloids) ഉണ്ടാക്കുയും ചെയ്യും.” വെബ്‌സൈറ്റ്‌ ഇങ്ങനെയും പറയുന്നു: “പച്ച കുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിൽ അണുബായുള്ള രക്തം പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴി രക്തത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ വരുകയും ചെയ്യും.”

നിങ്ങളുടെ സത്‌പേരിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ രൂപഭാവം മറ്റുള്ളവർക്കു നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു സന്ദേശം നൽകും. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ നല്ല പക്വതയുള്ള ആളാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്കളി മാറാത്ത ആളാണെന്നോ അതു വെളിപ്പെടുത്തും. അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്‌തരാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്തരാണെന്നോ വെളിപ്പെടുത്തും. കൗമാക്കാരിയായ സമാന്ത പറയുന്നു: “പച്ച കുത്തിയ ആരെയെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്‌ അവർ ഏതോ വെള്ളമടിപ്പാർട്ടിക്കാരാണ്‌ എന്നാണ്‌.”

18 വയസ്സുള്ള മെലാനി ഇതിനെ കാണുന്നത്‌ മറ്റൊരു വിധത്തിലാണ്‌: “പച്ച കുത്തുന്നത്‌ നിങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിമായ സൗന്ദര്യത്തെ മൂടിക്കയും. തങ്ങൾ ശരിക്കും ആരാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ അറിയാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്‌ അവർ പച്ച കുത്തി തങ്ങളെത്തന്നെ മറച്ചുവെക്കുന്നത്‌.”

എല്ലാക്കാത്തും നിങ്ങക്ക് അത്‌ ഇഷ്ടമായിരിക്കുമോ? കാലം കടന്നുപോവെ നിങ്ങൾ വണ്ണം വെക്കുയും പ്രായമാകുയും ചെയ്യുന്നനുരിച്ച് പച്ച കുത്തിതു വലിയുയും വികൃമാകുയും ചെയ്യും. യുവാവായ യോസേഫ്‌ പറയുന്നു: “പത്തിരുതു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് പച്ച കുത്തിയ ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടു, ഇപ്പോൾ അതു കാണാൻ മഹാവൃത്തികേടാണ്‌.”

21 വയസ്സുകാനായ അലന്‍റെ അഭിപ്രായത്തിൽ: “പച്ച കുത്തുന്നത്‌ ഇപ്പോൾ ഫാഷനല്ല. ഇപ്പോൾ ഫാഷനാണെന്നു കരുതി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെന്നെയായിരിക്കമെന്നില്ല.”

അലൻ പറഞ്ഞതു ശരിയാണ്‌. പ്രായമാകുന്തോറും വീക്ഷണങ്ങൾക്കു വ്യത്യാസം വരും, അഭിരുചികൾ മാറും, ഇഷ്ടങ്ങൾ മാറിറിയും. പക്ഷേ, പച്ച കുത്തിതു മായ്‌ക്കാനാവില്ല. ചെറുപ്പക്കാരിയായ തെരേസ പറയുന്നു: “പച്ച കുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ മണ്ടത്തരമാണെന്നാണ്‌ എനിക്കു തോന്നുന്നത്‌. വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇതുംകൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.”

 ഏതു ബൈബിൾവാക്യങ്ങൾ സഹായിക്കും?

പക്വതയുള്ള ഒരാൾ സമയമെടുത്ത്‌ കാര്യങ്ങളെ നന്നായി വിലയിരുത്തിയിട്ടേ തീരുമാങ്ങളെടുക്കൂ. (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 21:5; എബ്രായർ 5:14) അതുകൊണ്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബൈബിൾതത്ത്വങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക.

 • കൊലോസ്യർ 3:20: “മക്കളേ, എല്ലാകാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ അമ്മയപ്പന്മാരെ അനുസരിക്കുവിൻ; ഇത്‌ കർത്താവിനു പ്രസാദകരമല്ലോ.”

  മാതാപിതാക്കളുടെ തണലിൽ ജീവിക്കുയും അതേസയം അവരെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രതിണം എന്തായിരിക്കും?

 • 1 പത്രോസ്‌ 3:3, 4: “നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം തലമുടി പിന്നുന്നതും പൊന്നണിയുന്നതും വസ്‌ത്രംരിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ ബാഹ്യമായുള്ളത്‌ ആയിരിക്കരുത്‌; പിന്നെയോ ശാന്തതയും സൗമ്യയുമുള്ള മനസ്സ് എന്ന അക്ഷയാങ്കാണിഞ്ഞ ആന്തരിനുഷ്യൻ ആയിരിക്കണം.”

  ‘ആന്തരിനുഷ്യന്‌’ ബൈബിൾ ഇത്ര പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ടാണ്‌?

 • 1 തിമൊഥെയൊസ്‌ 2:9: ‘സ്‌ത്രീകൾ വിനയത്തോടും സുബോത്തോടുംകൂടെ തങ്ങളെത്തന്നെ അലങ്കരിക്കണം.’

  ‘വിനയം’ എന്ന വാക്കിന്‍റെ അർഥം എന്താണ്‌? ഭാവിയിലേക്കു നോക്കുമ്പോൾ, പച്ച കുത്തുന്നതിനെക്കാൾ പ്രധാനം വിനയത്തിനാണെന്നു പറയുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

 • റോമർ 12:1: “നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനുള്ളതും വിശുദ്ധവും ദൈവത്തിനു സ്വീകാര്യവുമായ യാഗമായി അർപ്പിക്കുവിൻ; ഇതത്രേ കാര്യബോത്തോടെയുള്ള വിശുദ്ധസേവനം.”

  നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്നതു ദൈവത്തിനു പ്രധാമായിരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

ഈ വസ്‌തുളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധാരാളം പേർ പച്ച കുത്തുന്നതു വേണ്ടെന്നു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനെക്കാൾ മെച്ചമായ ഒന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി. മുമ്പ് പറഞ്ഞ തെരേസ പറയുന്നു: “നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വാചകമോ ശ്ലോകമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനു ചേർച്ചയിൽ ജീവിക്കുക. ഇനി, നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ ഒരുപാട്‌ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എത്രമാത്രം അവർ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാമാണെന്ന് അവരോടു തുറന്നുയുക. നിങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങൾ പച്ച കുത്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനു പകരം അവ ജീവിത്തിലൂടെ തെളിയിക്കുക!”