വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

കൗമാ​ര​ക്കാർക്കു​വേ​ണ്ടി​യുള്ള അഭ്യാ​സ​ങ്ങൾ

നിങ്ങളു​ടെ ചിന്തകളെ വാക്കു​ക​ളാ​ക്കി എഴുതാൻ ഇത്തരം അഭ്യാ​സ​ങ്ങൾ ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ക.