വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

അഭ്യാസങ്ങൾ

പ്രണയ​ത്ത​കർച്ച​യിൽനിന്ന് കരകയ​റാൻ

ഒരു പ്രണയ​ബ​ന്ധം തകരു​മ്പോൾ ആ വേദന​യു​മാ​യി ഒത്തു​പോ​കാൻ നിങ്ങളെ സഹായി​ക്കു​ന്ന ഒരു അഭ്യാസം.