വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

കൗമാരപ്രായക്കാർ

യുവജ​ന​ങ്ങൾ ചോദി​ക്കു​ന്നു

എന്‍റെ സുഹൃത്ത്‌ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ?

പ്രശ്‌ന​ങ്ങ​ളി​ല്ലാത്ത ബന്ധങ്ങൾ ഇല്ലെന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സി​ലാ​ക്കണം. എന്നാൽ ഒരു സുഹൃത്ത്‌ നിങ്ങളെ വേദനി​പ്പി​ക്കുന്ന വിധത്തിൽ എന്തെങ്കി​ലും പറയു​ക​യോ പ്രവർത്തി​ക്കു​ക​യോ ചെയ്‌താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു ചെയ്യാ​നാ​കും?

ബോർഡി​ലെ രേഖാ​ചി​ത്രീ​ക​ര​ണം

പരദൂ​ഷ​ണം എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒഴിവാ​ക്കാം?

തെറ്റായ ദിശയി​ലേക്ക് സംഭാ​ഷ​ണം വഴിമാറുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നടപടി സ്വീക​രി​ക്കു​ക.

ബൈബിൾപ​ഠ​നം രസകര​മാ​ക്കാം​

നിങ്ങൾ ദയ കാണിക്കുമോ?

In this section, the names of some persons quoted have been changed.