കൗമാരപ്രായക്കാർ

യുവജ​ന​ങ്ങൾ ചോദി​ക്കു​ന്നു

ബോറ​ടി​ച്ചാൽ എന്തു ചെയ്യും?

സാങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ സഹായി​ക്കു​മോ? അതോ മനോ​ഭാ​വം മാറ്റണോ?

അഭ്യാ​സ​ങ്ങൾ

പച്ച കുത്തു​ന്ന​തി​നു മുമ്പ്‌. . .

ബൈബി​ളി​ലെ ഒരു സന്ദേശം പച്ച കുത്തി​യാ​ലോ?

ഈ ഭാഗത്ത്, ചില പേരുകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു