വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

പാഠം 23: യഹോവ എന്ന പേര്‌

പാഠം 23: യഹോവ എന്ന പേര്‌

നമ്മളെ വിസ്‌മ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒരു ദൈവ​മാണ്‌ യഹോവ എന്ന്‌ ദൈവ​ത്തി​ന്റെ ആ പേര്‌ സൂചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ആ ദൈവ​ത്തെ​ക്കു​റിച്ച്‌ മറ്റുള്ള​വ​രോട്‌ നിങ്ങൾക്ക്‌ പറയാ​നാ​കു​മോ?

ഇതുകൂടെ കാണുക

യഹോവയുടെ കൂട്ടുകാരാകാം--ചെയ്തുപഠിക്കാന്‍

യഹോവ എന്ന പേര്‌

ദൈവ​ത്തി​ന്റെ പേര്‌ ബൈബി​ളിൽ എത്ര പ്രാവ​ശ്യം കാണാം?