വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

പാഠം 17: നിങ്ങളു​ടെ മക്കളെ സംരക്ഷി​ക്കു​ക

പാഠം 17: നിങ്ങളു​ടെ മക്കളെ സംരക്ഷി​ക്കു​ക

മാതാപിതാക്കളേ, നിങ്ങളു​ടെ മക്കളെ സംരക്ഷി​ക്കു​ക

ഇതും ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം

യഹോവയുടെ കൂട്ടുകാരാകാം—ചെയ്തുപഠിക്കാന്‍

കുട്ടി​ക​ളു​ടെ ജാഗ്രത പരീക്ഷി​ച്ച​റി​യു​ക!

കുട്ടി​ക​ളെ സംരക്ഷി​ക്കാ​നും അവരുടെ സുരക്ഷി​ത​ത്വം ഉറപ്പു​വ​രു​ത്താ​നും മാതാ​പി​താ​ക്കൾക്ക്‌ എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും?