വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

പാഠം 29: താഴ്‌മ കാണി​ക്കുക

പാഠം 29: താഴ്‌മ കാണി​ക്കുക

താഴ്‌മ​യു​ള്ള​വരെ യഹോവ സ്‌നേ​ഹി​ക്കു​ന്നു. നിങ്ങൾക്ക്‌ എങ്ങനെ താഴ്‌മ​യു​ള്ള​വ​രാ​യി​രി​ക്കാം?

ഇതും ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം

യഹോവയുടെ കൂട്ടുകാരാകാം—ചെയ്തുപഠിക്കാന്‍

താഴ്‌മ കാണി​ക്കു​ക

പല ബൈബിൾ കഥാപാ​ത്ര​ങ്ങ​ളിൽനിന്ന്‌ താഴ്‌മ​യെ​ക്കു​റിച്ച്‌ പഠിക്കുക.