വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

പാഠം 21: കാത്തിരിക്കാൻ പഠിക്കാം!

പാഠം 21: കാത്തിരിക്കാൻ പഠിക്കാം!

യഹോ​വ​യെ​പ്പോ​ലെ എങ്ങനെ ക്ഷമയോ​ടെ കാത്തി​രി​ക്കാം?

ഇതുകൂടെ കാണുക

യഹോവയുടെ കൂട്ടുകാരാകാം--ചെയ്തുപഠിക്കാന്‍

നിങ്ങൾക്ക്‌ എങ്ങനെ ക്ഷമയോ​ടെ കാത്തി​രി​ക്കാം?

ക്ഷമ കാണി​ക്കാ​നാ​കു​ന്ന ചില വിധങ്ങ​ളെ​ക്കു​റിച്ച്‌ ചിന്തി​ക്കാ​മോ?