വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

കുട്ടി​ക​ളു​ടെ ജാഗ്രത പരീക്ഷി​ച്ച​റി​യു​ക!

കുട്ടി​ക​ളു​ടെ ജാഗ്രത പരീക്ഷി​ച്ച​റി​യു​ക!

മാതാ​പി​താ​ക്ക​ളേ, നിങ്ങളു​ടെ കുട്ടികൾ സുരക്ഷി​ത​രാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തിന്‌ ഈ പ്രവർത്ത​നം ഉപയോ​ഗിച്ച്‌ അവരെ പഠിപ്പി​ക്കു​ക.

ഇതും ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം

യഹോ​വ​യു​ടെ കൂട്ടു​കാ​രാ​കാം

നിങ്ങളു​ടെ മക്കളെ സംരക്ഷി​ക്കു​ക

ഡേവി​ഡി​നും ടീനയ്‌ക്കും സുരക്ഷി​ത​രാ​യി​രി​ക്കാ​നുള്ള ചില നിർദേ​ശ​ങ്ങൾ കിട്ടി.