കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

സമപ്രാക്കാർ പറയുന്നത്‌

മൊബൈൽ ഫോണുകൾ

മൊബൈൽ ഫോണുകൾ

മൊബൈൽ ഫോണുളുടെ ഗുണദോങ്ങളെക്കുറിച്ച് മൂന്നു ചെറുപ്പക്കാർ സംസാരിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

മെസേജ്‌ അയയ്‌ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്‌...

മെസേജുകൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃദ്‌ബന്ധത്തെയും സത്‌പേരിനെയും ബാധിച്ചേക്കാം. എങ്ങനെയെന്നു കണ്ടെത്തുക.