വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾ ചിത്രകൾ

ബൈബിൾ ചിത്രകൾ

പരിശുദ്ധാത്മാവ്‌ ശിംശോനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു

ശിംശോനെ ചരിത്രത്തിലെ അതിശക്തന്മാരിൽ ഒരാളാക്കിയത്‌ എന്താണ്‌? ഈ ചിത്രകഥ ഓൺലൈനിലൂടെയോ പി.ഡി.എഫ്‌ പ്രിന്‍റ് എടുത്തോ വായിക്കുക.

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

രാഹാബ്‌ നിർദേ​ശ​ങ്ങൾ അനുസ​രി​ക്കു​ന്നു

യെരീ​ഹോ​യു​ടെ മതിലു​കൾ വീണ​പ്പോൾ ഒരു കുടും​ബം രക്ഷപ്പെട്ടു.

കോരഹ്‌ മത്സരി​ക്കു​ന്നു

അയാളു​ടെ മത്സരം മോശ​യ്‌ക്കും അഹരോ​നും എതി​രെ​യാ​യി​രു​ന്നോ അതോ മറ്റ്‌ ആർക്കെ​ങ്കി​ലും എതി​രെ​യാ​യി​രു​ന്നോ?

അബ്രാഹാം ദൈവത്തിന്‍റെ കൂട്ടുകാരനാകുന്നു

അബ്രാഹാമിനെ ദൈവം സ്‌നേഹിതൻ എന്നു വിളിച്ചു. നമുക്ക് എങ്ങനെ ദൈവത്തിന്‍റെ കൂട്ടുകാരാകാം?