വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾ ചിത്രകൾ

ബൈബിൾ ചിത്രകഥ

ദാവീദ്‌ ധൈര്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

ദൈവമായ യഹോയിൽ വിശ്വാമർപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ബാലനായ ദാവീദിന്‌ ഒരു മല്ലനെ തറപറ്റിക്കാനായി. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിത്രകഥ ഓൺലൈനിലോ പി.ഡി.എഫ്‌ പ്രിൻറ്‌ എടുത്തോ വായിക്കുക.

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

രാഹാബ്‌ നിർദേ​ശ​ങ്ങൾ അനുസ​രി​ക്കു​ന്നു

യെരീ​ഹോ​യു​ടെ മതിലു​കൾ വീണ​പ്പോൾ ഒരു കുടും​ബം രക്ഷപ്പെട്ടു.

കോരഹ്‌ മത്സരി​ക്കു​ന്നു

അയാളു​ടെ മത്സരം മോശ​യ്‌ക്കും അഹരോ​നും എതി​രെ​യാ​യി​രു​ന്നോ അതോ മറ്റ്‌ ആർക്കെ​ങ്കി​ലും എതി​രെ​യാ​യി​രു​ന്നോ?

അബ്രാഹാം ദൈവത്തിന്‍റെ കൂട്ടുകാരനാകുന്നു

അബ്രാഹാമിനെ ദൈവം സ്‌നേഹിതൻ എന്നു വിളിച്ചു. നമുക്ക് എങ്ങനെ ദൈവത്തിന്‍റെ കൂട്ടുകാരാകാം?