വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2017 ഫെബ്രുവരി 

മാതൃകാണങ്ങൾ

മാതൃകാണങ്ങൾ

മരിച്ചവർ വീണ്ടും ജീവിക്കുമോ? (T-35)

ചോദ്യം: മരണത്തെ നമുക്കെല്ലാം പേടിയാണ്‌. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടരോടൊപ്പം എപ്പോഴും ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മരണത്തെ പേടിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സമയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനാകുമോ?

തിരുവെഴുത്ത്‌: യോഹ 5:28, 29

പ്രസിദ്ധീണം: നമുക്ക് ജീവനും ശ്വാസവും നൽകിയ സ്രഷ്ടാവിന്‍റെ ഒരു വാഗ്‌ദാത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ലഘുലേഖ പറയുന്നു. ആ ദൈവത്തിന്‌ മരിച്ചുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവനിലേക്കു തിരികെ കൊണ്ടുരാനാകും. (കൂടാതെ, വീട്ടുകാരൻ ഇന്‍റർനെറ്റ്‌ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്‌നേഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും മരിക്കുമ്പോൾ എന്ന ലഘുപത്രിയോ 2016 വീക്ഷാഗോപുരം നമ്പർ 3 മാസിയോ jw.org വെബ്‌സൈറ്റിൽനിന്ന് പരിചപ്പെടുത്തുക.)

 

സത്യം പഠിപ്പിക്കു

ചോദ്യം: സന്തോമുള്ള ഒരു വിവാജീവിതം എങ്ങനെ സാധ്യമാകും?

തിരുവെഴുത്ത്‌: എഫ 5:33

സത്യം: പരസ്‌പരം സ്‌നേവും ആദരവും ഉള്ളപ്പോഴാണ്‌ വിവാജീവിതം സന്തോമാകുന്നത്‌. (വീട്ടുകാരൻ ഇന്‍റർനെറ്റ്‌ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ jw.org വെബ്‌സൈറ്റിലെ കുടുംജീവിതം സന്തോരിമാക്കൂ! എന്ന ലഘുപത്രിക പരിചപ്പെടുത്തുക.)

 

സത്യം—അത്‌ അറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ? (kt)

ചോദ്യം: നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങൾ നമ്മളെ സമ്മർദത്തിലാക്കുമ്പോൾ ആശ്വാത്തിനായി നമ്മൾ ദൈവത്തോട്‌ പ്രാർഥിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രാർഥനകൾ ദൈവം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ?

തിരുവെഴുത്ത്‌: 1 യോഹ 5:14

പ്രസിദ്ധീണം: ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർഥന കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കാനാകും എന്ന് ഈ ലഘുലേഖ വിശദീരിക്കുന്നു. (വീട്ടുകാരന്‌ താത്‌പര്യമെങ്കിൽ ബൈബിൾ പഠിക്കേണ്ടത്‌ എന്തുകൊണ്ട്? എന്ന വീഡിയോ കാണിക്കുക.)

സ്വന്തമായി അവതരണം തയ്യാറാക്കു

ചോദ്യം:

തിരുവെഴുത്ത്‌:

പ്രസിദ്ധീരണം: