വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2017 ഫെബ്രുവരി 

ഫെബ്രുവരി 27–മാർച്ച് 5

യശയ്യ 63-66

ഫെബ്രുവരി 27–മാർച്ച് 5
 • ഗീതം 19, പ്രാർഥന

 • ആമുഖപ്രസ്‌താനകൾ (3 മിനി. വരെ)

ദൈവത്തിലെ നിധികൾ

 • പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും വലിയ സന്തോത്തിന്‌ കാരണമാകും:(10 മിനി.)

  • യശ 65:17—“പഴയ കാര്യങ്ങൾ ആരുടെയും മനസ്സിലേക്കു വരില്ല” (ip-2 383 ¶23)

  • യശ 65:18, 19—അവിടെ വലിയ സന്തോമുണ്ടാകും (ip-2 384 ¶25)

  • യശ 65:21-23—സംതൃപ്‌തിയും സുരക്ഷിത്വവും ഉള്ള ഒരു ജീവിമായിരിക്കും അത്‌ (w12 9⁄15 9 ¶4-5)

 • ആത്മീയമുത്തുകൾക്കായി കുഴിക്കുക: (8 മിനി.)

  • യശ 63:5—ദൈവത്തിന്‍റെ ക്രോധം ദൈവത്തിനു തുണനിൽക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ? (w07 1⁄15 11 ¶7)

  • യശ 64:8—കുശവനെന്ന നിലയിൽ യഹോവ എങ്ങനെയാണ്‌ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നത്‌? (w13 6⁄15 25 ¶3-5)

  • ഈ ആഴ്‌ചത്തെ ബൈബിൾവായന യഹോയെപ്പറ്റി എന്നെ എന്താണ്‌ പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌?

  • ഈ ആഴ്‌ചത്തെ ബൈബിൾവായിൽനിന്ന് ഏതൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ്‌ എനിക്ക് വയൽശുശ്രൂയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്‌?

 • ബൈബിൾവായന: (4 മിനി. വരെ) യശ. 63:1-10

വയൽസേത്തിനു സജ്ജരാകാം

 • ആദ്യസന്ദർശനം: (2 മിനി. വരെ) എഫ 5:33—സത്യം പഠിപ്പിക്കുക.

 • മടക്കസന്ദർശനം: (4 മിനി. വരെ) 1തിമ 5:8; തീത്ത 2:4, 5—സത്യം പഠിപ്പിക്കുക.

 • പ്രസംഗം: (6 മിനി. വരെ) യശ 66:23; w06 11/1 30-31 ¶14-17—വിഷയം: കൂടിവുകൾ—നമ്മുടെ ആരാധയുടെ സ്ഥിരമായ ഒരു സവിശേയാണ്‌.

ക്രിസ്‌ത്യാനിളായി ജീവിക്കാം