വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2017 ജനുവരി 

ജനുവരി 9-15

യശയ്യ 29-33

ജനുവരി 9-15
 • ഗീതം 123, പ്രാർഥന

 • ആമുഖപ്രസ്‌താനകൾ (3 മിനി. വരെ)

ദൈവത്തിലെ നിധികൾ

 • ഒരു രാജാവ്‌ നീതിയോടെ ഭരിക്കും:(10 മിനി.)

  • യശ 32:1—നീതിയോടെ ഭരിക്കുന്ന ആ രാജാവ്‌ യേശുക്രിസ്‌തുവാണ്‌ (w14 2/15 6 ¶13)

  • യശ 32:2—ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ പരിപാലിക്കുന്നതിന്‌ രാജാവായ യേശു പ്രഭുക്കന്മാരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു (ip-1 332-334 ¶7-8)

  • യശ 32:3, 4—നീതിയുടെ മാർഗത്തിൽ നടക്കുന്നതിനുവേണ്ട നിർദേവും പരിശീവും യഹോയുടെ ജനത്തിന്‌ ലഭിക്കുന്നു (ip-1 334-335 ¶10-11)

 • ആത്മീയമുത്തുകൾക്കായി കുഴിക്കുക: (8 മിനി.)

  • യശ 30:21—യഹോവ തന്‍റെ ദാസരുമായി ആശയവിനിമയം ചെയ്യുന്നത്‌ ഏതെല്ലാം വിധങ്ങളിലാണ്‌? (w14 8/15 21 ¶2)

  • യശ 33:22—യഹോവ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്‍റെ ന്യായാധിനും നിയമനിർമാതാവും രാജാവും ആയത്‌ എപ്പോഴാണ്‌, എങ്ങനെയാണ്‌? (w14 10/15 14 ¶4)

  • ഈ ആഴ്‌ചത്തെ ബൈബിൾവായന യഹോയെപ്പറ്റി എന്നെ എന്താണ്‌ പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌?

  • ഈ ആഴ്‌ചത്തെ ബൈബിൾവായിൽനിന്ന് ഏതൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ്‌ എനിക്ക് വയൽശുശ്രൂയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്‌?

 • ബൈബിൾവായന: (4 മിനി. വരെ) യശ. 30:22-33

വയൽസേത്തിനു സജ്ജരാകാം

 • ആദ്യസന്ദർശനം: (2 മിനി. വരെ) T-33 പേജ്‌ 1—വാരാന്തയോത്തിന്‌ വ്യക്തിയെ ക്ഷണിക്കുക.

 • മടക്കസന്ദർശനം: (4 മിനി. വരെ) T-33—മൊബൈലിൽനിന്നോ ടാബിൽനിന്നോ തിരുവെഴുത്ത്‌ വായിക്കുക.

 • ബൈബിൾപഠനം: (6 മിനി. വരെ) lv 35, 36 ¶12-13—വിദ്യാർഥിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുംവിധം പഠിപ്പിക്കുക.

ക്രിസ്‌ത്യാനിളായി ജീവിക്കാം

 • ഗീതം 119

 • “കാറ്റത്ത്‌ ഒരു ഒളിയിടം” (യശ 32:2): (9 മിനി.) വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുക.

 • യോഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക: (6 മിനി.) യോഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എന്ന വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുക. അതിനു ശേഷം ചില കുട്ടികളെ അഭിമുഖം നടത്തുക. അവരോട്‌ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക: മീറ്റിങ്ങിലായിരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്‍റെ ചില കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്‌? പെട്ടകം എങ്ങനെ നിർമിക്കമെന്ന് യഹോവ വിശദീരിച്ചുകൊടുത്തപ്പോൾ നോഹ അത്‌ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തു സംഭവിക്കുമായിരുന്നു? മീറ്റിങ്ങുളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന്‍റെ കാരണം എന്താണ്‌?

 • സഭാ ബൈബിൾപഠനം: (30 മിനി.) ia അധ്യാ. 17 ¶1-13

 • പുനരലോവും അടുത്ത ആഴ്‌ചത്തെ പരിപാടിളുടെ പൂർവാലോവും (3 മിനി.)

 • ഗീതം 61, പ്രാർഥന